Kredyt hipoteczny – Ważne informacje

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe. Można otrzymać dużo większe kwoty, niż w przypadku innego rodzaju kredytów, jednak środki pozyskane z kredytu hipotecznego można wykorzystać wyłącznie na cel związany z nieruchomością.

 • Zakup domu (rynek pierwotny lub wtórny)
 • Zakup mieszkania (rynek pierwotny lub wtórny)
 • Budowa domu
 • Zakup działki budowlanej

 

Kredyt hipoteczny z 

Mobilne Centrum Kredytowe Finance 

Daniel Pawłowski

krok po kroku

 

1.           Spotkanie ze specjalistą ds. kredytów 

Po przeanalizowaniu Twojej sytuacji, przedstawię dla Ciebie rozwiązanie które jest najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb. Daje Ci również czas na przeanalizowanie tych rozwiązań.

2.           Kompletowanie dokumentacji

Pomagam w kompletowaniu dokumentów do kredytu hipotecznego. Pomogę Ci również w wypełnieniu wniosku

Pomagam w analizie Księgi Wieczystej

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – skompletuję Twoje dokumenty finansowe.

Przygotuję dla Ciebie kosztorys bankowy

Skompletuję całą dokumentację od zbywcy dotyczącą nabywanej nieruchomości:

Np. Umowa rezerwacyjna wraz z wszystkimi załącznikami, wymaganymi pozwoleniami, rzutami, pełnomocnictwami oraz KRS.

3.           Złożenie wniosku kredytowego w banku

Kiedy wybierzesz bank, to znaczy że już czas na złożenie wniosku. Na tym etapie również będę Ci towarzyszył– otrzymasz moje pełne wsparcie.

4.           Umowa Kredytowa

Analiza umowy kredytowej wraz z załącznikami. Omówienie warunków przed podpisaniem oraz uruchomieniem umowy.

5.           Podpisanie umowy kredytowej

Ostatnim krokiem będzie podpisanie umowy kredytowej. Następnie uruchomienie kredytu po spełnieniu warunków.

Dokumenty wymagane do kredytu hipotecznego

1.    Dokumenty potwierdzające tożsamość:

 • Ważny dowód osobisty, ewentualnie paszport.

2.    Dokumenty bankowe:

 • Wniosek o produkt hipoteczny
 • Dane wnioskodawców
 • Kosztorys bankowy – budowa, remont
 • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w przypadku firm

3.    Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej (w zależności od źródła dochodu kredytobiorcy):

Zatrudnienie na umowę o pracę:

 •  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów – na druku banku – ważne 30 dni od momentu wystawienia

Działalność gospodarcza:

 • Wydruk z CEIDG
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek – ważne 30 dni
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach – ważne 30 dni
 • PIT za poprzedni rok z UPO•   
 • KPIR: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący rok narastająco
 • Jeśli występuje amortyzacja w firmie:
 • Ewidencja środka trwałego
 • Tabela Amortyzacyjna

4.    Dokumenty dotyczące nieruchomości

Zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym:

 • Umowa rezerwacyjna wraz z prospektem indywidualnym
 • Pozwolenie na budowę
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Zestawienie pomieszczeń potwierdzające powierzchnię użytkową
 • Mapa podziałowa działek wraz z decyzjami podziałowymi
 • Oświadczenie dewelopera do decyzji
 • Rzuty elewacji 

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym:

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Umowa przedwstępna ze zbywcą
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości
 • W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką – zgoda na bez ciężarowe zwolnienie hipoteki
 • W przypadku nieujawnienia właściciela w Księdze Wieczystej – akt notarialny podstawy nabycia
 • W przypadku darowizny – akt notarialny darowizny

Budowa domu:

 • Akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki, na której ma zostać wybudowana nieruchomość
 • Pozwolenie na budowę – prawomocne do decyzji ostatecznej
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Kosztorys budowlany – na druku banku
 • Zestawienie pomieszczeń wraz z powierzchniami użytkowymi
 • Rzuty elewacji
 • Rzuty parteru i poddasza
 • Opis techniczny
 • Przekroje A-A, B-B
 • Plan zagospodarowania terenu

Zakup działki budowlanej:

 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Odpis z księgi wieczystej
 • Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Wypis z aktualnego planu zagospodarowania potwierdzający, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

Copyright © 2024 Finance Pawłowski. Wszelkie prawa zastrzeżone. [design by GreenMouse]